opieka nad małoletnim

Opieka nad małoletnim

Opieka nad małoletnim zazwyczaj sprawowana jest przez jego rodziców. Co w sytuacji, gdy dziecko w wyniku śmierci rodziców bądź pozbawienia ich władzy rodzicielskiej zostaje bez opieki? W takich przypadkach opiekuna …

Jak ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem?

Jak ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem?

Starając się ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem można popełnić wiele błędów. Zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mają obowiązek utrzymywania relacji z pociechą. Zdarzają się jednak …

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku braku zgody między małżonkami, strony mogą wnieść rozwód z orzeczeniem o winie. Na podstawie wniosku oraz zebranego materiału dowodowego i zeznań świadków sąd orzeka winę konkretnego małżonka lub …