Konkubinat a rozliczenie majątku

Konkubinat dotyczy coraz większej ilości par mieszkających w Polsce. Mimo że relacje te odbiegają od instytucji małżeństwa jedynie prawomocnością, w świetle prawa nie różnią się one niczym od innych związków partnerskich. Zależność ta zazwyczaj zdaje się nieistotna dla par żyjących w konkubinacie. Problemem jest jednak moment rozpadu relacji – rozliczenie wspólnego mienia staje się często kością niezgody wśród byłych partnerów. Jak podzielić majątek w momencie zakończenia związku?

Czym jest konkubinat?

Za konkubinat uznaje się nieformalny związek analogiczny do małżeństwa. Zgodnie z polskim prawem relacja ta to potwierdzona emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna więź łącząca mężczyznę i kobietę. Konkubenci, tak jak małżonkowie, mieszkają ze sobą i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ich relacja jednak nie jest w żaden sposób prawomocna. W świetle prawa konkubinat jest traktowany na równi z innymi związkami partnerskimi, dlatego nie podlega on przepisom dotyczącym instytucji małżeństwa (nawet w drodze analogii).

Z tego powodu wszelkie podziały majątkowe w związku rozlicza się jako mienie którejś ze stron. Jeśli partnerzy nabyli daną rzecz bądź posiadłość wspólnie, przedmiot sporu dzieli się na zasadzie współwłasności. Konkubinatu nie obejmuje się również ustawą alimentacyjną, dlatego po zakończeniu związku żadna ze stron nie może ubiegać się o alimenty z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej.

Jak rozliczyć majątek w konkubinacie?

Jeśli para decyduje się zakończyć związek nieformalny, musi brać pod uwagę potencjalne trudności przy podziale majątku oraz przy rozliczeniach majątkowych. Pierwszym krokiem rozliczenia własności jest ustalenie wspólnych dóbr. Następnie należy określić sposób podziału mienia.

Wyróżnia się tutaj cztery sposoby podziału:

  • spółkę cywilną – to rozwiązanie stosuje się w przypadkach, gdy stosunki finansowe łączące konkubentów przypominają zasady przypominające tę instytucję
  • współwłasność
  • bezpodstawne wzbogacenie – strona, która uzyskała korzyść majątkową kosztem partnera zobowiązuje do jego spłaty bądź zwrotu dobra
  • umowę o pracę, zlecenie bądź świadczenie usług

Prawo spadkowe a konkubinat

Konkubinat nie podlega w Polsce żadnym przepisom. Z perspektywy prawa spadkowego, osoby go tworzące nie posiadają między sobą powiązań. Są one uznawane za dwie, obce sobie strony. Z tego powodu nieformalny partner zmarłej osoby nie będzie mógł uczestniczyć w potencjalnym procesie spadkowym. W przypadku śmierci jednej ze stron konkubinatu, partner spadkodawcy jest spłacany zgodnie z regułą współwłasności, natomiast prawa do pozostałego majątku przypadają spadkobiercom ustawowym, czyli najbliższej rodzinie zmarłego. Jedynym wyjściem, który uznaje nieformalnego partnera zmarłego jako spadkobiercę jest uwzględnienie go w testamencie.

Jeśli szukasz pomocy w sprawach spadkowych bądź podziału majątku, sprawdź tutaj.

Rozliczenie kredytu

Decydując się na wspólny kredyt warto zabezpieczyć się wcześniej poprzez spisanie umowy u notariusza, określającej dokładne proporcje własności. Dla banku para żyjącą w konkubinacie to dwójka kredytobiorców. W przypadku zakończenia związku nieformalnego, partnerzy wciąż są zobligowani do spłaty zobowiązania w równym stopniu. Bank nie przewiduje w takich sytuacjach żadnych ulg oraz zwolnień. Jeśli obie strony konkubinatu chcą zrezygnować ze wspólnego spłacania kredytu, mogą dokonać zniesienia współwłasności.

Zobacz również: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/kredyt-hipoteczny-a-podzial-majatku/