Zachowek

Zachowek

Zachowek to szansa dla bliskich na uzyskanie substytutu spadku. Jak wiadomo, testament zamyka drogę do dziedziczenia ustawowego, czyli sprawiedliwego podziału majątku spadkodawcy między jego rodzinę. Osoby, które zostały w nim …