Alimenty dla małżonka

Alimenty dla małżonka stanowią wsparcie finansowe jednej ze stron małżeństwa w momencie trudnej sytuacji materialnej. Co ważne obowiązek alimentacyjny obowiązuje nie tylko związki, w których orzeczono rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron. Świadczenia finansowe mogą przysługiwać na każdym etapie trwania (bądź przemijania) małżeństwa. Normy te reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące małżeńskiego obowiązku alimentacyjnego.

Czym są alimenty dla małżonka?

Alimenty dla małżonka to świadczenia finansowe płacone przez możniejszego małżonka drugiemu – biedniejszemu. Jak mówi art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb stworzonej przez nich rodziny. Każde z nich powinno według swoich sił i zasobów dbać o dobro każdego z członków rodziny. W skład tych starań wchodzą m.in. nakłady zarobkowe, majątkowe, osobiste oraz wychowywanie dzieci i praca na rzecz gospodarstwa domowego. Zgodnie z tą normą w trakcie ślubu (a nawet po) małżonkowie mają obowiązek zapewnienia sobie nawzajem dostatniego życia – również przy pomocy zasądzonych alimentów.

Kiedy małżonkowi przysługują świadczenia?

Obowiązek alimentacyjny orzeka sąd w momencie, gdy sytuacja materialna jednej ze stron ulega pogorszeniu na skutek rozwodu bądź innych działań małżeńskich (np. poprzez zawarcie oficjalnego związku lub narodziny dzieci). Alimenty mogą być nałożone w przypadku niedostatku bądź przy wykazaniu istotnego obniżenia stopy życiowej. Na obowiązek alimentacyjny nie ma wpływu wcześniejsze ustanowienie rozdzielczości majątkowej (intercyzy). O wsparcie finansowe można wnioskować na każdym etapie związku – w trakcie trwania małżeństwa, podczas separacji oraz po rozwodzie.

Jak długo trzeba płacić alimenty dla małżonka?

Standardowo, jeśli rozwód nie posiadał orzeczenia o winie, alimenty dla małżonka wygasają po upływie 5 lat. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego bądź późniejszego zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego w momencie, gdy zarządzi tak sąd. Polskie prawo przewiduje również tzw. dożywotnie alimenty dla małżonka. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, nakaz płacenia alimentów przemija z chwilą ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez adresata świadczeń bądź wraz ze śmiercią którejś strony.

Bez względu na pierwotny wyrok sądu, okres trwania obowiązku alimentacyjnego może się zmienić. W takich sytuacjach przewiduje się zarówno skrócenie bądź przedłużenie terminu spłat, jak i całkowite wygaśnięcie zobowiązania. Przemiany te są najczęściej spowodowane modyfikacją okoliczności sytuacyjnych adresata bądź nadawcy alimentów. Mogą być to m.in. finansowe usamodzielnieniem się małżonka (np. poprzez znalezienie pracy) bądź znaczna poprawą sytuacji materialnej którejś ze stron (np. otrzymanie spadku, awans). By znieść obowiązek alimentacyjny należy wnieść pozew o uchylenie świadczeń. Ponadto trzeba właściwie uzasadnić swoje żądania, dostarczając przy tym dowody argumentujące słuszność roszczeń.

Czy można uniknąć płacenia alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów dla małżonka jest zależny od orzeczenia sądu. Aby uniknąć płacenia świadczeń finansowych powinno się odpowiednio przygotować do rozprawy i przeprowadzić ją w możliwie najkorzystniejszy dla siebie sposób. Należy zebrać niepodważalny, wiarygodny materiał dowodowy oraz zasięgnąć rady profesjonalisty. Pomoc doświadczonego w sprawach alimentacyjnych prawnika jest w takich sytuacjach nieoceniona.

Jeśli szukasz pomocy merytoryczno-prawnej w związku ze sprawą alimentacyjną wobec obecnego lub byłego małżonka, sprawdź tutaj.

Zobacz również: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/kredyt-hipoteczny-a-podzial-majatku/