Rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku braku zgody między małżonkami, strony mogą wnieść rozwód z orzeczeniem o winie. Na podstawie wniosku oraz zebranego materiału dowodowego i zeznań świadków sąd orzeka winę konkretnego małżonka lub obu stron.

Kiedy można wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie?

O rozwód z orzeczeniem o winie można wystąpić, gdy istnieją podstawy do stwierdzenia winy jednej lub obu stron w procesie rozpadu małżeństwa. By stwierdzić odpowiedzialność strony, zachowanie małżonka musi być zawinione, czyli uzależnione od jego woli. Nie można wnosić o rozwód z orzekaniem winy, gdy małżonek nie jest świadom swojego zachowania. Może się tak zdarzyć np. z powodu choroby, niepełnosprawności bądź nieznajomości pewnych informacji. Szczegółowe wytyczne rozpadu małżeństwa określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Za powody orzeczenia o winie uznaje się:

  • przyczynienie się do rozkładu pożycia małżeństwa – m.in. zdrada małżonka, uzależnienie, brak podjęcia leczenia w przypadku stwierdzonych chorób
  • naruszenie obowiązków małżeńskich – brak lojalności małżonka, odmowa współżycia
  • przemoc fizyczną lub psychiczną
  • naruszenie dóbr osobistych bądź majątkowych
  • inne czynniki mogące stanowić powód rozwodu z winy małżonka.

Jak długo trwa proces rozwodu z orzekaniem o winie?

Proces rozwodu z orzekaniem o winie trwa dłużej niż standardowe postępowanie rozwodowe. Nie ma określonego uniwersalnego czasu przebiegu procesu. Planując rozprawę rozwodową należy być przygotowanym na minimum 1,5 roczne postępowanie. Na wydłużony czas procesu składają się postępowanie dowodowe, podczas którego przesłuchuje się świadków oraz bada zebrany materiał dowodowy (dokumenty, nagrania, korespondencje, obdukcje lekarskie). Ponadto długość postępowania zależna jest również od podejścia obu stron do rozprawy oraz rodzaju sprawy. By uzyskać możliwie najkrótszy czas procesu rozwodowego warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego adwokata.

Dlaczego warto wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie?

Chociaż postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie jest skomplikowanym i długim procesem, dla niektórych osób jest to jedyny sposób na przerwanie szkodliwej relacji. W przypadku, gdy jedna strona nie zgadza się na rozwód, z pomocą rozprawy sądowej możliwe jest  zakończenie małżeństwa. Ponadto dzięki procesowi osoba niewinna ma prawo nałożyć na byłego małżonka obowiązku alimentacyjnego, czyli nieograniczonego w czasie odszkodowania finansowego mającego na celu zabezpieczenie przyszłości strony poszkodowanej.