Darowizna od rodziców

Darowizna od rodziców to popularny sposób na pomoc dzieciom w trudnościach finansowych. Rodzice, chcąc wspomóc swoje pociechy, często decydują się na przekazanie im części swojego majątku. Na czym polega darowizna i jakie formalności należy spełnić, by ją uzyskać?

Czym jest darowizna od rodziców?

Darowizna od rodziców polega na przekazaniu dziecku majątku w postaci pieniężnej, materialnej (np. nieruchomości, samochód czy biżuteria) lub praw (np. prawa wieczystego użytkowania lokalu). Jest to rodzaj umowy między rodzicami (darczyńcami) a dziećmi (odbierającymi). Świadczenie to jest bezpłatne i nie podlega opodatkowaniu. Należy pamiętać jednak, że w Polsce darowizna podlega przepisom prawnym i powinno się ją zarejestrować we właściwy dla danego świadczenia sposób. Przy sytuacji przepisania dziecku domu bądź mieszkania obowiązują inne przepisy niż przy darowiźnie pieniężnej.

Umowa darowizny – jak powinna wyglądać?

Umowę darowizny należy zawrzeć w formie pisemnej. Zazwyczaj transakcja ta przybiera formę zwykłej pisemnej umowy. Dokument powinien wtedy zawierać przede wszystkim datę i miejsce sporządzenia, wskazanie stron oraz konkretny przedmiot bądź kwotę darowizny. Istnieją jednak sytuacje, gdy świadczenie powinno zostać spisane w postaci aktu notarialnego. Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego forma ta dotyczy darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz darowizny praw spółdzielczych.

Grupy podatkowe i ich charakterystyka

W przypadku darowizny wyróżnia się następujące grupy podatkowe:

  • zerowa – powstała w ramach grupy pierwszej. Należą do niej małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym oraz macocha. Wszystkie darowizny przekazane tym osobom, bez względu na ich wartość, podlegają zwolnieniu z opodatkowania,
  • pierwsza – czyli zięć, synowa oraz teściowie. Kwota wolna od podatku wynosi w tej grupie 9 637 zł,
  • druga – należą do niej zstępni i małżonkowie rodzeństwa oraz pasierbów, rodzeństwo rodziców i małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz pozostałych zstępnych. Kwota wolna od podatku to 7 276 zł,
  • trzecia – czyli wszystkie osoby, które nie zaliczają się do wcześniejszych grup. Kwota wolna od podatku wynosi tutaj 4 902 zł.

Darowizna od rodziców a podatek

Jak już dobrze wiemy, darowizna od rodziców (bez względu na jej wysokość) nie podlega podatkowi. Mimo to, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, należy ją w pewnych przypadkach zarejestrować. Jeśli darowizna od rodziców przekracza kwotę 9 637 zł, powinna być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym w przeciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obowiązek zawiadomienia o świadczeniu spoczywa na obdarowanym, czyli dziecku. Jedynym wyjątkiem tutaj jest sytuacja sporządzenia przy darowiźnie aktu notarialnego. W takich okolicznościach zgłoszenia dokonuje notariusz.

Darowizna od rodziców – konsekwencje prawne

Darowizna od rodziców, która w przeciągu 6 miesięcy nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W takich sytuacjach zatajone świadczenie zazwyczaj zostaje opodatkowane na zasadach ogólnych podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, w zależności od stanowiska urzędu, niezgłoszenie darowizny może również skutkować karą. Aby temu zapobiec obdarowany musi dobrowolnie zawiadomić odpowiednie organy o fakcie otrzymania świadczenia. Może to zrobić poprzez formularz SD-Z2 lub przez wydruk z konta bankowego bądź przekaz pocztowy (przy darowiźnie pieniężnej).

Jeśli potrzebujesz pomocy merytoryczno-prawnej w sprawie darowizny, kliknij tutaj.

Sprawdź również nasze inne artykuły: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/zachowek/