Odrzucenie spadku po terminie

Odrzucenie spadku to sposób na poradzenie sobie z pozostawionymi przez zmarłego długami i zobowiązaniami. Z możliwości tej może skorzystać każdy spadkobierca, jednakże nie zawsze zasady odmówienia dóbr są jasne dla osoby przyjmującej. Co zrobić w sytuacji, gdy spadkobierca nie chce dziedziczyć majątku, a termin na odrzucenie już minął? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w artykule 1019 kodeksu cywilnego.

Odrzucenie spadku – w jakim terminie należy to zgłosić?

Termin na odrzucenie pozostawionego przez zmarłą osobę spadku wynosi 6 miesięcy. W tym czasie spadkobierca ma obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia dobytku. Okres ten nalicza się od dnia uzyskania wiedzy o powołaniu do majątku, czyli otrzymania wiedzy o śmierci spadkodawcy. Odmowę dóbr realizuje się poprzez proces sądowy lub notarialny. Po odrzuceniu spadku w miejsce wskazanego przez zmarłego sukcesora powołuje się kolejnych spadkobierców, którzy również mają prawo do odmowy przyjęcia majątku.

Odrzucenie spadku po terminie

Na odrzucenie spadku po terminie spadkobierca ma rok. Zgodnie z art. 1019 kodeksu cywilnego może to zrobić, gdy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Termin poprawy złożonego wniosku liczy się od dnia wykrycia błędu bądź od chwili, w której ustał stan obawy przed groźbami. Za groźbę uważa się udowodnione grożenie sukcesorowi bądź jego bliskim, zaś za błąd w oświadczeniu uznaje się m.in. nieprawidłowe przeświadczenie o zasobach spadkodawcy lub brak wiedzy o majątku bądź jego długach.

Jeśli szukasz pomocy w sprawach spadkowych spadkowych (m.in. odrzucenie spadku, ustalenie kręgu spadkobierców, wydziedziczenie oraz postępowanie dotyczące dział majątku) – sprawdź!

Jak odrzucić spadek po terminie

W przypadku upłynięcia pierwszego terminu odrzucenia spadku, ponowne oświadczenie woli spadkobiercy powinno nastąpić przed sądem. Uchylenie się od skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez sąd. Podczas procesu sukcesor powinien oświadczyć, czy (i jak) akceptuje spadek, czy go odrzuca. Jeśli spadkobierca chce odmówić przyjęcia majątku, musi on złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku oraz wykazać wadę wcześniejszego oświadczenia, na którą się powołuje. Dodatkowo zobowiązany jest również wykazać, termin wykrycia błędu bądź chwili, w której obawy groźby ustały.

Zobacz również: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/kredyt-hipoteczny-a-podzial-majatku/