Jak ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem?

Starając się ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem można popełnić wiele błędów. Zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mają obowiązek utrzymywania relacji z pociechą. Zdarzają się jednak sytuacje, w których rodzic nie zapewnia dziecku należytej opieki. Co zrobić, jeśli jeden z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku rodzicielskiego?

Czy można ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem?

Według art. 113. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarówno rodzice, jak i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą relacji. Więź ta jest niezależna od władzy rodzicielskiej. Za kontakt uznaje się przebywanie z dzieckiem oraz bezpośrednie i pośrednie porozumiewanie się – w tym utrzymywanie stałej korespondencji. Istnieją jednak okoliczności, w których kontakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem powinien być ograniczony. Należą do nich m.in. uzależnienie rodzica, przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka oraz niewypełnianie obowiązków rodzicielskich.

Kiedy należy ograniczyć relację rodzica z dzieckiem?

Relację rodzica z dzieckiem należy ograniczyć w sytuacjach, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku rodzicielskiego bądź istnieją przesłanki świadczące o negatywnym wpływie opiekuna na pociechę. Zgodnie z wspomnianym artykułem KRO, sąd może zakazać utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, jeśli zagrażają bądź naruszają dobro dziecka. Oznacza to, że jeśli utrzymywanie relacji z rodzicem wpływa demoralizująco bądź zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka, sąd ma prawo ograniczyć ich kontakt.

Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia w sprawach dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawdź tutaj.

Jak prawnie zakazać rodzicowi kontaktu z dzieckiem?

W przypadku decyzji o zakazaniu rodzicowi kontaktu z dzieckiem warto skorzystać z doradztwa merytorycznego doświadczonego prawnika zajmującego się prawem rodzinnym i opiekuńczym. Pomoże on sformułować wniosek i wszcząć postępowanie prawne, podczas którego sąd wyznaczy całkowite lub częściowe ograniczenie relacji.

Sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem poprzez:

  • zakazanie spotykań
  • zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem jedynie w obecności drugiego z rodziców lub innej osoby wskazanej przez sąd
  • ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość
  • zakazanie porozumiewania się na odległość.

Werdykt sądu opiekuńczego jest prawomocny i wiążący, jednakże można się od niego odwołać. Ponadto sąd po czasie może uchylić wyrok. Dzieje się tak w sytuacji, gdy widoczna jest stała poprawa w zachowaniu rodzica. Sąd ma również prawo nałożyć na opiekuna tylko jeden z dopuszczalnych środków lub częściowe ograniczenie kontaktu rodzica z dzieckiem, a wydane w orzeczeniu zakazy mogą się kumulować.