Rozwód z obcokrajowcem

Rozwód z obcokrajowcem w dzisiejszych czasach nie jest niczym nadzwyczajnym. Wzrostową tendencję procesów rozwodowych możemy zauważyć zarówno przy związkach zawieranych przez parterów tego samego pochodzenia, jak i przy tych wielokulturowych. Na czym polega międzynarodowy proces rozwodowy i czym różni się on od standardowego postępowania? Jak uzyskać rozwód z partnerem posiadającym inne obywatelstwo? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Kiedy można wziąć rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Warto zaznaczyć, że rozwód orzeczony w innym kraju, wciąż podlega uznaniu przed sąd polski. Wiele par międzynarodowych decyduje się jednak na wzięcie rozwodu w Polsce. Dzieje się tak m.in. ze względu na chęć powrotu któregoś małżonka do Polski, potrzebę zapewnienia dzieciom możliwości pozostania przy rodzicu bądź stosunkowo niski koszt procesu. Aby uzyskać rozwód w Polsce należy spełnić warunki opisane w Kodeksie postępowania cywilnego.

Zgodnie z prawem można rozwiązać międzynarodowe małżeństwo w Polsce, gdy:

  • oboje małżonkowie mieszkali w ostatnim czasie w Polsce – nie jest tu konieczne mieszkanie w tym samym lokum bądź mieście
  • miejscem zamieszkania (lub stałego pobytu) jednego z małżonków jest Polska
  • małżonek wnoszący wniosek o rozwód (inaczej powód) od co najmniej roku zamieszkuje Polskę
  • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem pozwu) mieszka w Polsce.

Należy tutaj podkreślić, że przy rozpatrywaniu wniosku o rozwód, sąd bierze pod uwagę miejsce zamieszkania małżonków, nie zameldowania. W związku z tym strony procesu nie mają obowiązku przedstawiania bądź zmiany meldunku.

Jakie trudności wiążą się z rozwodem z cudzoziemcem?

Wbrew pozorom, rozwód z cudzoziemcem stanowi dość bezproblemowe postępowanie, a jego przebieg jest analogiczny do standardowej sprawy rozwodowej. Zasadniczą różnicą jest  przekazanie wraz z pozwem, przetłumaczonych na język polski, dokumentów potwierdzających zawarcie związku małżeńskiego. Proces rozwodowy może odbywać się tylko w jednym, wybranym przez małżonków kraju. W przypadku, gdy obie strony złożyły osobne pozwy w dwóch różnych krajach, bierze się pod uwagę państwo, w którym jako pierwszym zostało wszczęte postępowanie. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której polski sąd odmówi prowadzenia postępowania w oparciu o polskie prawo i w trakcie procesu będzie działać według przepisów innego kraju. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy oboje małżonkowie mają inne obywatelstwo niż polskie bądź ich wspólnym miejscem zamieszkania nie była Polska.

Bez względu na to, czy rozwód odbywa się z udziałem obcokrajowca, czy Polaka, w prawie polskim formalności związane ze podziałem majątku, spadkiem, zachowkiem bądź testamentem są takie same dla każdej narodowości.

Chcąc zapewnić sobie spokój i pewność, że proces rozwodowy przebiegnie sprawnie, warto mieć u swojego boku wykwalifikowanego prawnika. Mimo że rozwód z cudzoziemcem jest postępowaniem zbliżonym do standardowego, nie należy zapominać, że wymaga on specjalistycznej i skrupulatnej wiedzy oraz doświadczenia.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie postępowania rozwodowego, sprawdź tutaj.

Czy małżonkowie muszą stawić się na rozprawie sądowej?

Osoba składająca pozew o rozwód ma obowiązek stawienia się przed sądem prowadzącym postępowanie. Jeśli tego nie zrobi, zawiesza się postępowanie. Polskie prawo zakłada, że każdą ze stron postępowania należy wysłuchać. Pozwany małżonek, który nie może stawić się bezpośrednio przed sądem (np. z powodu przebywania za granicą państwa, w którym odbywa się proces rozwodowy), może zostać wysłuchany w kraju, w którym aktualnie przebywa. Aby tego dokonać musi zgłosić się do wyznaczonego wcześniej zagranicznego sądu bądź do polskiego konsulatu (w ramach tzw. pomocy prawnej).

Zobacz również: Rozwód z orzeczeniem o winie